Dotacje – doradztwo

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i spalin. Dodatkowo to najprostszy sposób na zmniejszenie rachunków za prąd. Unia Europejska w trosce o ochronę środowiska wydała dyrektywę, której celem jest zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w Unii do poziomu co najmniej 32% do 2030 roku. Wszystkie kraje członkowskie w tym Polska przygotowały szereg programów, które mają zachęcić obywateli do zmian i obniżyć ich wkład własny w inwestycję. Poniżej zostaną opisane popularne dofinansowania, które przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii wśród rodaków.

„Mój Prąd” to rządowy projekt ogólnopolski, który ma przyczynić się do zwiększenia liczby montowanych instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych Polaków. Dla zobrazowania skali warto nadmienić, że w 2020 roku wpłynęło ponad 220 tysięcy wniosków, a przeznaczone środki na realizacje instalacji to 1,1 mld złotych. Od 1 lipca 2021 r. ruszyła trzecia edycja programu. Dofinansowanie jest oczywiście bezzwrotne i dotyczy instalacji od 2 do 10 kWp i nie przekracza kwoty 3 tys. złotych. Wniosek o środki należy złożyć po ukończeniu projektu. Nabór trwa od 1 lipca 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków pieniężnych. Wsparcie, nie obejmuje zwiększania mocy istniejącej już instalacji,  tylko dotyczy zakupu oraz montażu zupełnie nowej. Kontynuacja programu zakłada ponadto jego rozszerzenie o rozwiązania, które łączą się z fotowoltaiką. Należą do nich przydomowe ładowarki do e-samochodów i hybryd plug-in, systemy do inteligentnego zarządzania energią w gospodarstwie domowym, wszelkie rozwiązania z zakresu magazynowania chłodu i ciepła oraz lokalne magazyny energii, gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne  odnawialnych źródeł energii.

„Ulga termomodernizacyjna” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku. Jest skierowana do osób, które poniosły wydatki w związku z inwestycją termomodernizacyjną, obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych. Ulga ta daje możliwość odliczenia kosztów poniesionych na modernizację przy rocznym zeznaniu podatkowym. Prawo to przysługuje właścicielom domów jednorodzinnych, które już powstały. Maksymalny koszt projektu jaki obejmuje ulga to 53 tys. złotych. Odliczać poniesione koszty od dochodu można przez okres 6 lat, aż do odliczenia pełnej sumy w związku z wydatkami na instalację fotowoltaiczną.

Photo by Frank Vessia on Unsplash

„Czyste powietrze” to program, którego celem jest zmniejszenie nieefektywnych i szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła czyli popularnych „kopciuchów”. Niestety obecnie udając się za miasto, możemy zaobserwować chmury dymów różnej barwy, które unoszą się nad domostwami wielu Polaków. Właściciel budynku mieszkalnego może złożyć wniosek o dofinansowanie w celu wymiany przestarzałego sprzętu na instalację fotowoltaiczną. Kwota dotacji jest uzależniona od zarobków wnioskodawcy. W przypadku gdy dochody nie przekraczają 100 tys. złotych można liczyć na kwotę do 30 tys. złotych. Natomiast gdy dochody w gospodarstwie wieloosobowym na członka nie przekraczają 1400 zł albo w gospodarstwie jednoosobowym 1960 zł to wnioskujący może otrzymać kwotę nawet 37 tys. na demontaż starego źródła ciepła i zakup oraz montaż paneli słonecznych. „Mój prąd” i inne programy pomocowe można połączyć z tym dofinansowaniem. Jednak kwota przyznana ogółem nie może wynieść 100% kwalifikowanych kosztów. Projekt jest skierowany do właścicieli domów już istniejących, czyli wyklucza się wnioski osób, które planują zrobić instalację w nowo stawianych budynkach. Zainteresowanie z roku na rok jest coraz większe. Na koniec 2019 roku było zgłoszonych ponad 80 tys. wniosków i wypłacono łącznie 91 mln złotych. Po sukcesie projektu zaplanowano jego kontynuację do 2029 roku.

„Agroenergia” ta koncepcja została stworzona z myślą o rolnikach. Od dnia 8.07.2019 mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Projekt oprócz rzecz jasna ogólnej poprawy jakości powietrza ma na celu energetyczne usamodzielnienie się obszarów wiejskich. Program ten jest skierowany do osób fizycznych posiadających nie więcej niż 300 ha użytków rolnych i przynajmniej od 5 lat mieszkających w gminie, w której znajduje się jedna z budowli wchodzących w skład ich gospodarstwa rolnego. Projekt zaplanowany jest do 2025 roku. W tym czasie zostanie rozdysponowane 200 mln złotych na pomoc w modernizacji budynków pod kątem odnawialnych źródeł energii. Rolnicy mogą liczyć na dotację do 40% poniesionych całkowitych kosztów albo pożyczkę nawet do 100% pokrycia inwestycji. Kredyt może wynieść od 100 tys. nawet do 2 mln złotych, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 15 lat. Niestety program nie zakłada częściowego umorzenia należności. Warto nadmienić, że wykluczone zostały mikro-instalacje. Początkowo przyjęte progi zaczynały się od 50 kWp do 1 MWp. Jedna inwestycja związana z fotowoltaiką nie może przekroczyć 2,5 mln zł brutto. Natomiast na przydomowe elektrownie wiatrowe, które nie mogą generować więcej mocy niż 3 MW, założono maksymalny pojedynczy koszt projektu na poziomie 6 mln zł brutto/MW. Obecnie rolnik, który przedstawi efekty może liczyć od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zwrot do 15000 złotych przy założeniu instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 30 kW, a w przypadku instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 25000 złotych. Dodatkowo można otrzymać 10000 złotych z tytułu bonusu klimatycznego przy montażu pompy ciepła w budynku mieszkalnym.

Photo by Randy Fath on Unsplash
Photo by Jason Blackeye on Unsplash

„Energia Plus” to koncepcja, której założeniem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwa. Do rozdysponowania jest aż 1,3 mld złotych. Wnioski zaczęto przyjmować od 1 października 2020, a nabór potrwa do 17 grudnia 2021 albo do wyczerpania przeznaczonych środków. Osoba uprawniona składająca wniosek może liczyć na bezzwrotną dotację do 50% kosztów związanych z wprowadzeniem technologii typu ORC pozwalającej na produkcję ciepła oraz energii np.: z paneli słonecznych czy biomasy. Inną formą pomocy jest niskoprocentowa pożyczka do 85% poniesionych kosztów. Zwrotne dofinansowanie może wynieść od 0,5 mln nawet do 300 mln. Okres spłaty to maksymalnie 15 lat. Istnieje możliwość umorzenia kwoty pobranej do 10% lecz nie więcej niż 1 mln. Program planowany jest do 2025 roku. Jednak zobowiązania wynikające z podpisanych umów podejmowane będą do 2023 roku potem wypłata środków i realizacja.

Nasza firma skupia doświadczonych specjalistów, którym leży na sercu poprawa jakości środowiska i modernizacja zarówno domów mieszkalnych, jak i dużych przedsiębiorstw. Zajmujemy się przygotowaniem kompleksowego rozwiązania skrojonego dla Twoich potrzeb. Pomożemy również w uzyskaniu dofinansowania. Zapraszamy do kontaktu.


    napisz czego potrzebujesz, żeby zadzwonił do Ciebie odpowiedni specjalista

    Oferujemy również